แพลตฟอร์ม AlphaNow – เงื่อนไขการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์มของเรา

1 บทนำ

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด“) (พร้อมกับเอกสารที่อ้างถึง) กำหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้กับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม Alpha Now ของคุณ (ไม่ว่าจะเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของเราซึ่งโฮสต์อยู่ที่ https:// online.alpha.org หรือวิธีการอื่นใดที่เราจัดให้เป็นครั้งคราว) (“แพลตฟอร์ม”)

แพลตฟอร์มนี้ดำเนินการโดย Alpha International (“เรา” “พวกเรา” “ของเรา“) เราเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ภายใต้หมายเลของค์กรการกุศล 1086179 และมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ HTB Brompton Road, London SW7 1JA

เราได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์จำนวนหนึ่งสำหรับคริสตจักรต่างๆ ซึ่งดำเนินการและดูแลโดยคริสตจักรแต่ละแห่งและหน่วยงานของคริสตจักร (แต่ละแห่งเรียกว่า “หลักสูตรอัลฟ่า หรือ Alpha Course”) ผู้มีอำนาจของคริสตจักรแต่ละแห่งจะแต่งตั้งผู้ดูแลหลักสูตร (“Course Administrator”) เพื่อดำเนินการส่งมอบหลักสูตรอัลฟ่า ในขณะที่เราได้พัฒนาสื่อสำหรับการจัดหลักสูตรอัลฟ่า หน่วยงานของคริสตจักรแต่ละแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบอัลฟ่าแต่ละหลักสูตรให้แก่สมาชิก แพลตฟอร์มจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบหลักสูตรสามารถแสดงวิดีโอหลักสูตรอัลฟ่าผ่านVimeo หรือ YouTube ที่เป็นบุคคลที่สามได้

หากต้องการติดต่อเรา โปรดส่งอีเมลมาที่  [email protected]

1.1 โดยการใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มทุกคน รวมถึงหากคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงแพลตฟอร์มและเข้าร่วมในหลักสูตรอัลฟ่าโดยคริสตจักรของคุณ และหากคุณเป็นผู้ดูแลระบบหลักสูตรอัลฟ่าที่จัดการบัญชีแพลตฟอร์มในนามของคริสตจักรของคุณ โดยการเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์ม คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มของเรา

โปรดทราบว่าหากคุณเป็นผู้ดูแลหลักสูตรอัลฟ่า เป็นหน้าที่รับผิดชอบที่คุณต้องทำให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดของคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าใช้งานและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ตลอดการใช้งานแพลตฟอร์ม

1.2 ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่อาจนำมาใช้กับคุณ

ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มของคุณเท่านั้น บริการอื่นๆ ทั้งหมดที่เรามอบให้คุณ รวมถึงการลงทะเบียนและการเข้าร่วมในหลักสูตร Alpha แต่ละหลักสูตร (ไม่ว่าจะเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มหรืออย่างอื่น) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการแยกต่างหาก ซึ่งคุณจะต้องลงชื่อเข้าร่วมใช้งานก่อนที่จะทำการลงทะเบียนสำหรับบริการอัลฟ่าที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

ข้อกำหนดเหล่านี้อ้างถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้ ซึ่งมึผลบังคับใช้กับการใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์มของเราด้วย:

หลักสูตรอัลฟ่าจะแสดงภายในแพลตฟอร์มโดยใช้ Vimeo หรือ YouTube ที่เป็นบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Vimeo และ YouTube ซึ่งอยู่ ที่นี่ และ ที่นี่ จะมีผลบังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ

2 การเปลี่ยนแปลง

2.1 เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว ทุกครั้งที่คุณต้องการใช้แพลตฟอร์มของเรา โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดที่บังคับใช้ในขณะนั้น ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ [กันยายน 2020]

2.2 เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มของเรา

เราอาจอัปเดตและเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มของเราเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ บริการของเรา ความต้องการของผู้ใช้ ลำดับความสำคัญทางธุรกิจของเรา และ/หรือด้วยเหตุผลอื่นใดเราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบตามสมควร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

2.3 เราอาจระงับหรือถอนแพลตฟอร์มของเรา

แพลตฟอร์มของเราเปิดให้ใช้งานฟรี เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์มจะพร้อมใช้งานหรือไม่หยุดชะงัก เราอาจระงับหรือเพิกถอนหรือจำกัดสภาพพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มของเราทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เกิดขึ้น เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบตามสมควรเกี่ยวกับการระงับหรือเพิกถอนดังกล่าว

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าใครก็ตามที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณรับทราบข้อกำหนดเหล่านี้และปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

2.4 เราอาจโอนข้อตกลงนี้ไปให้บุคคลอื่น

เราอาจโอนสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังองค์กรอื่น หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจรวมถึงอีเมลและ/หรือประกาศบนแพลตฟอร์ม

3 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

3.1 ข้อมูลบนแพลตฟอร์มนี้

แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามในการอัปเดตข้อมูลบนแพลตฟอร์มของเราตามความเหมาะสม แต่เราไม่รับรอง รับประกัน หรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเราเชื่อถือได้ ถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นข้อมูลล่าสุด โปรดทราบว่า หากคุณเข้าถึงและเข้าร่วมในหลักสูตรอัลฟ่าผ่านแพลตฟอร์ม เราจะใช้ข้อกำหนดที่แยกต่างหากซึ่งจะมีผลต่อข้อมูลต่าง ๆที่จัดไว้ให้ของแต่ละบริการนั้นๆ

3.2 เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ในกรณีที่แพลตฟอร์มของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จัดทําโดยบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลของคุณเท่านั้น ลิงก์ดังกล่าวไม่ควรถูกตีความว่า ข้อมูลที่คุณอาจได้รับจากลิ๊งค์เหล่านั้นได้รับการอนุมัติจากเรา เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือ ทรัพยากรของบุคคลที่สามได้

3.3 เนื้อหาที่ผลิตเองโดยผู้บริโภค 

แพลตฟอร์มนี้อาจมีข้อมูลและสื่อต่างๆที่ถูกอัพโหลดโดยผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม ผ่านทางแชท กระดานติดประกาศและ/หรือ ในกิจลักษณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเราเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแบ่งปันบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลและสื่อต่างๆเหล่านั้นไม่ได้รับการรับรอง หรือได้รับการอนุมัติจากเรา มุมมองความคิดเห็นของผู้ใช้งานอื่นบนแพลตฟอร์มของเราไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นหรือค่านิยมของเรา หากคุณผลิตเนื้อหาขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของเรา กรุณาศึกษาย่อหน้าที่ 5 (บริการแบบโต้ตอบ) ด้านล่าง

หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการอัพโหลดโดยผู้ใช้งานรายอื่น กรุณาอีเมลมาหาเราที่  [email protected]

4 เมื่อคุณใช้งานแพลตฟอร์มของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับชั่วคราว หรือ ยุติการเป็นสมาชิกของคุณ หาก:

 • เราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าคุณไม่ปฎฺิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือ
 • คุณใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่สอดคล้องกับการเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมหลักสูตรของ Alpha International

4.1 ข้อห้าม

คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อบริหารจัดการ เข้าร่วม หรือฝึกอบรมหลักสูตรอัลฟ่าเท่านั้น คุณต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มของเรา และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลใดก็ตามที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงแพลตฟอร์ม ไม่ใช้แพลตฟอร์มของเรา:

 • ในทางใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ
 • ในทางใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉลหรือมีวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิดผลกระทบจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉล;
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำร้ายหรือพยายามทำร้ายผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง
 • กลั่นแกล้ง ดูถูก ข่มขู่ หรือทำให้อับอายขายหน้าต่อบุคคลใด ๆ
 • เพื่อส่งต่อหรือจัดหาการส่งโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาตหรือรูปแบบอื่นใดของการชักชวนหรือรูปแบบใดก็ตามที่คล้ายกับการสแปม และ/หรือ
 • เพื่อเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แทรกแซง สร้างความเสียหายหรือขัดขวางส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของเรา อุปกรณ์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดเก็บแพลตฟอร์มของเรา ซอฟต์แวร์ใด ๆที่เราให้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา หรืออุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่บุคคลที่สามใช้หรือเป็นเจ้าของ

4.2 รายละเอียดบัญชีของคุณ

หากคุณเลือกหรือคุณได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบด้านความปลอดภัยของเรา ในการเข้าถึง แพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วน คุณจะต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับอย่างเคร่งครัด คุณต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

เรามีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านใด ๆ ไม่ว่าคุณจะเลือกเองหรือเราจัดสรรให้ ในเวลาใด ๆ หากเรามีความเห็นที่สมเหตุสมผลว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ หรือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยอื่น ๆ

4.3 การใช้สื่อบนแพลตฟอร์มของเรา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้รับอนุญาตสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในแพลตฟอร์มของเรา เนื้อหาที่มอบให้แก่คุณผ่านแพลตฟอร์มและ ในเนื้อหาที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม งานเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก เราขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าว

คุณต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการบริหาร การเข้าร่วม หรือการฝึกอบรม หลักสูตรอัลฟ่าตามที่ได้รับอนุญาตจากเรา

หากคุณพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มของเราที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิ์ของคุณในการใช้แพลตฟอร์มของเราจะยุติลงทันที และคุณจะต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาของเนื้อหาที่คุณทำขึ้นตามที่เรากำหนด

4.4 ความปลอดภัยของแพลตฟอร์มของเรา

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าแพลตฟอร์มของเราจะปลอดภัยหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือไวรัส คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเรียง จัดการข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มของคุณเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ของคุณเองหากทำได้

คุณต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มของเราในทางที่ผิดโดยเจตนาในการแนะนำและ/หรือทำให้แพลตฟอร์มของเราเสี่ยงต่อไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ สปายแวร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามย้อนกลับการคอมไพล์ ถอดประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือลดรูปแบบที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ทั้งหมด หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บแพลตฟอร์มของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของเรา

5 บริการแบบโต้ตอบ

5.1 การอัปโหลดเนื้อหามายังแพลตฟอร์มของเรา

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้กิจลักษณ์ที่อนุญาตให้คุณอัปโหลดเนื้อหามายังแพลตฟอร์มของเรา หรือติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นในแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าจะโดยลิงค์วิดีโอหรือการทดสอบ คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

เนื้อหาใดๆ ที่คุณอัปโหลดมายังแพลตฟอร์มของเราจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ คุณรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทั้งหมดใน เนื้อหาของคุณ แต่คุณต้องให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดแก่เราในการใช้ จัดเก็บ และคัดลอกเนื้อหานั้น และเพื่อแจกจ่ายและ ทำให้บุคคลภายนอกใช้งานได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรแพลตฟอร์ม เมื่อคุณอัปโหลดหรือโพสต์เนื้อหามายังแพลตฟอร์มของเรา คุณให้สิทธิ์แก่เราในการใช้เนื้อหานั้น

นอกจากนี้เรายังมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์หรืออัปโหลดมายังแพลตฟอร์มของเรา เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาหรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

เรามีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาใดๆ ที่คุณเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเรา หากในความเห็นที่สมเหตุสมผลของเรานั้นเห็นว่า เนื้อหาของคุณ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

5.2 มาตรฐานเนื้อหา

มาตรฐานเนื้อหา เหล่านี้ใช้กับเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดที่คุณส่งให้กับแพลตฟอร์มของเราและกับ บริการแบบโต้ตอบ ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ลิงค์วิดีโอ

แต่ละผลงานต้องถูกต้อง (โดยระบุข้อเท็จจริง) มีไว้จริง (โดยระบุความคิดเห็น) และปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ผลงานต้องไม่:

 • มีเนื้อหาใด ๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคคลใด ๆ
 • มีเนื้อหาที่ลามกอนาจาร ก้าวร้าว แสดงความเกลียดชัง หรือยั่วยุ;
 • ส่งเสริมเนื้อหาทางเพศอย่างชัดเจน
 • ส่งเสริมความรุนแรง
 • ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
 • มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงบุคคลใดก็ตาม
 • กระทำการละเมิดหน้าที่ทางกฎหมายต่อบุคคลที่สาม เช่น หน้าที่ตามสัญญาหรือหน้าที่ของการเป็นบุคคลที่ได้รับตวามไว้วางใจ
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • ข่มขู่ ล่วงละเมิด หรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็น
 • มีแนวโน้มที่จะก่อกวน ทำให้ผู้อื่นว้าวุ่น อับอาย ตื่นตระหนกหรือรบกวนบุคคลอื่น
 • ใช้เพื่อปลอมเป็นบุคคลอื่นใด หรือเพื่อบิดเบือนตัวตนหรือการเกี่ยวเนื่องของคุณกับบุคคลอื่นใด
 • โน้มน้าวให้เข้าใจว่าสื่อและเนื้อหาเหล่านั้นเล็ดลอดออกมาจากเรา หากไม่ใช่กรณีนี้
 • สนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น (โดยตัวอย่างเท่านั้น) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด หรือ
 • โฆษณาหรือส่งเสริมบริการใด ๆ หรือลิงค์เว็บไปยังไซต์อื่น ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเรา

คุณต้องเคารพผู้ใช้รายอื่นของแพลตฟอร์มตลอดเวลา

6 การระงับและการยุติ

เราจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ ผ่านทางการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา หรือไม่ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจส่งผลให้ แต่ไม่จำกัดเพียง เราดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้:

 • การเพิกถอนสิทธิ์ของคุณในการใช้แพลตฟอร์มทันที ชั่วคราวหรือถาวร
 • ลบการมีส่วนร่วมใด ๆ ที่คุณอัปโหลดมายังแพลตฟอร์มโดยทันที ชั่วคราวหรือถาวร
 • ออกคำเตือนให้คุณ;
 • เร่งเร้าให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดต่อคุณในเรื่องค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการละเมิด และ/หรือ
 • เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

7 มาตรการคุ้มครอง

ตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1 ของเงื่อนไขเหล่านี้ ความรับผิดชอบในการส่งมอบหลักสูตรอัลฟ่าขึ้นอยู่กับคริสตจักรที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ดำเนินการหลักสูตรอัลฟ่านั้น คริสตจักรแต่ละแห่งควรมีคำชี้แจงการป้องกันความปลอดภัยของตนเองและมีหน้าที่ในการปกป้องสมาชิกและแขกของคริสตจักร ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจใดๆ ที่จะปิดการตั้งค่าเริ่มต้นที่มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยสามคนในเซสชั่นกลุ่มย่อยหรือห้องกลุ่มย่อยได้ตลอดเวลาและผลที่ตามมา หากมีข้อกังวลด้านการป้องกันความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใดๆ ในหลักสูตรอัลฟ่าของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของคริสตจักรที่ดำเนินการหรือดูแลหลักสูตรอัลฟ่าของคุณโดยเร็วที่สุด หากปัญหาไม่ได้รับการจัดการหรือแก้ไขอย่างเป็นที่น่าพอใจ โปรดส่งข้อกังวลด้านการป้องกันภัยของคุณไปยังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด และ/หรือบริการฉุกเฉิน เช่น ตำรวจท้องที่

8 ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

8.1 ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กร:

เราไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราที่มีต่อคุณในทางใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล ที่เกิดจากความประมาทของเราหรือความประมาทเลินเล่อของพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วงของเรา และการฉ้อโกงหรือ การบิดเบือน ความจริงโดยฉ้อฉล

ข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่แตกต่างกันในความรับผิดชอบ จะนำไปใช้กับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ให้กับคุณ รวมถึงการจัดหาหลักสูตร Alpha ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเราในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

8.2 หากคุณเป็นผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร:

เราไม่รวม เงื่อนไขโดยปริยาย การรับประกัน การรับรองหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมด ที่อาจมีผลบังคับใช้กับแพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ แก่คุณ ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออย่างอื่น แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับ:

 • การใช้หรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มของเราได้ หรือ
 • การใช้หรือเชื่อถือเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงอยู่ในหรือที่เข้าถึงภายในแพลตฟอร์มของเรา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะไม่รับผิดชอบต่อ:

 • การสูญเสียผลกำไร การขาย ธุรกิจ หรือรายได้
 • การที่ธุรกิจหยุดชะงัก;
 • การสูญเสียเงินออมที่คาดหมายไว้
 • การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง หรือ
 • การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆในทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง

8.3 หากคุณเป็นผู้ใช้งานรายบุคคล:

โปรดทราบว่าเราให้แพลตฟอร์มของเราสำหรับการใช้งานในประเทศและส่วนตัวเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือทางธุรกิจ และเราไม่รับผิดต่อการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การที่ธุรกิจหยุดชะงัก หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของคุณ

8.4 ทางเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งสามารถดูได้ที่นี่

9 เรื่องทั่วไป

ความล้มเหลวของทางเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ ในสิทธิ์ดังกล่าว

ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้พิจารณาแล้วว่าผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ให้ถือว่าถูกตัดออก จากข้อกำหนด การกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นใดที่เหลืออยู่

ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถูกบังคับใช้โดยบุคคลที่สาม ภายใต้บัญญัติสัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) 1999

สิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์นั้นไว้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออกของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้ทั้งหมด เราจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หากคุณอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร หรือการควบคุมการส่งออกที่บังคับใช้อยู่ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงคิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย และภูมิภาคไครเมีย ของประเทศยูเครน/รัสเซีย (และอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) นอกจากนี้ คุณจะไม่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องโทษภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา ในการเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์ม คุณรับรองว่าคุณไม่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐฯ ดังกล่าว และคุณไม่ได้อยู่หรืออาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาค ที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรหรือการควบคุมการส่งออกรวมถึงรายการใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของอังกฤษและเวลส์ และศาลอังกฤษจะมีเขตอำนาจศาลพิเศษในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกำหนดเหล่านี้

10 ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา โปรดส่งอีเมลถึงเราที่  [email protected]  เรามีความตั้งใจอยู่ตลอดเวลาที่จะแก้ไขข้อร้องเรียนใด ๆอย่างไม่รอช้า