ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI AlphaNow

WAŻNA INFORMACJA

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI PRZED POBRANIEM LUB UŻYCIEM TEJ APLIKACJI.

POBIERAJĄC LUB UŻYWAJĄC TEJ APLIKACJI ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I WARUNKI.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I WARUNKI, NIE UŻYWAJ TEJ APLIKACJI. PROSZĘ POTWIERDZIĆ, ŻE AKCEPTUJESZ TE ZASADY I WARUNKI, KLIKAJĄC [Zainstaluj]. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I WARUNKI, NIE UDZIELIMY Ci LICENCJI NA APLIKACJĘ I MUSISZ ZAPRZESTAĆ PROCESU POBIERANIA KLIKAJĄC PONIŻEJ PRZYCISK [Anuluj].

1 KIM JESTEŚMY I CZEGO DOTYCZY NINIEJSZA UMOWA

1.1  Aplikacja jest obsługiwana przez Alpha International (“my”, “nas”, “nasz”). Jesteśmy organizacją charytatywną zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem charytatywnym 1086179, z siedzibą pod adresem HTB Brompton Road, London SW7 1JA. Aby się z nami skontaktować, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]

1.2  Stworzyliśmy szereg kursów online, które udostępniamy kościołom, a które są prowadzone i nadzorowane przez każdy kościół i jego władze (każdy z nich to “Kurs Alfa“). Każdy kościół wyznaczy administratora kursu, który będzie prowadził Kurs Alfa (“Administrator Kursu“). Mimo, że opracowaliśmy materiały do Kursu Alfa, poszczególne kościoły i ich władze są odpowiedzialne za przeprowadzenie każdego Kursu Alfa dla swoich gości.

1.3  Aplikacja umożliwia administratorowi kursu zaproszenie gości do mobilnej wideokonferencji, która pozwoli na rozmowy w małych grupach oraz na transmitowanie serialu Alpha Film za pośrednictwem Vimeo lub You Tube, które są uzgodnionymi środkami transmitowania treści serialu.

1.4  Udzielamy Ci niezbywalnej, niewyłącznej licencji na używanie:

1.4.1  Oprogramowanie aplikacji mobilnej Alpha Now, treści i dane dostarczane wraz z oprogramowaniem, (Aplikacja) oraz wszelkie jego aktualizacje i dodatki.

1.4.2  Odpowiednia dokumentacja online znajduje się [tutaj] (Dokumentacja).

1.4.3  Usługa, z którą łączysz się za pośrednictwem Aplikacji oraz treści, które udostępniamy Administratorowi Kursu w celu ich transmisji za jej pośrednictwem (Usługa).w zakresie dozwolonym w niniejszych warunkach.

2 KORZYSTAJĄC Z NASZEJ APLIKACJI AKCEPTUJESZ TE WARUNKI

2.1  Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Aplikacji – w tym do osób, którym kościół udzielił dostępu do Aplikacji i uczestnictwa w kursach Alpha, a także do Administratorów kursów zarządzających kontami Aplikacji w imieniu swojego kościoła. Uzyskując dostęp do Aplikacji i korzystając z niej, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie wolno ci uzyskiwać dostępu do Aplikacji ani z niej korzystać.

2.2  Prosimy zwrócić uwagę, że jeśli jesteś administratorem kursu Alpha, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszyscy Twoi uczestnicy przeczytali i zaakceptowali niniejsze warunki przed uzyskaniem dostępu oraz że przestrzegają ich podczas korzystania z Aplikacji.

3 INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA

3.1  Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie do Twojego dostępu do Aplikacji i korzystania z niej. Wszystkie inne usługi, które świadczymy na Twoją rzecz, w tym Twoja rejestracja i uczestnictwo w każdym Kursie Alpha (niezależnie od tego, czy dostęp do niego uzyskujesz za pośrednictwem Aplikacji, czy w inny sposób) są regulowane odrębnie od niniejszego regulaminu. Możesz dokonać rejestracji na kurs za pomocą MyAlpha lub odpowiedni Administrator Kościoła może dokonać rejestracji w Twoim imieniu, jeśli wyraziłeś na to zgodę.

3.2  Odpowiednie władze kościelne i/lub Administrator Kursu mogą również posiadać odrębne warunki świadczenia usług, które należy podpisać przed zakończeniem rejestracji na dany Kurs Alpha.

3.3  Kurs Alpha będzie transmitowany w Aplikacji za pośrednictwem naszego zewnętrznego dostawcy, firmy Vimeo. W związku z tym do korzystania przez użytkownika z Aplikacji będą miały zastosowanie warunki świadczenia usług Vimeo, znajdujące się [tutaj].

4 TWOJA PRYWATNOŚĆ

4.1  Dane osobowe, które zbieramy podczas korzystania przez użytkownika z Aplikacji i Usług, wykorzystujemy wyłącznie w sposób określony w naszej polityce prywatności, znajdującej się tutaj, oraz w naszej polityce dotyczącej plików cookie, znajdującej się tutaj.

4.2  Prosimy pamiętać, że transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne lub bezpieczne i że wszelkie wiadomości lub informacje wysyłane przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub dowolnej Usługi mogą zostać odczytane lub przechwycone przez inne osoby, nawet jeżeli istnieje specjalna informacja, że dana transmisja jest szyfrowana.

5 DO KORZYSTANIA Z TEJ APLIKACJI MAJĄ RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE WARUNKI SKLEPU APPLE APP STORE

5.1 Sposoby korzystania przez użytkownika z Aplikacji i Dokumentacji mogą być również kontrolowane przez zasady i politykę Apple App Store. Prawne – Warunki korzystania z witryny – W przypadku różnic pomiędzy nimi, zamiast niniejszych warunków będą miały zastosowanie zasady i polityka Apple i Apple App Store.

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU OPERACYJNEGO
6.1 Aplikacja wymaga urządzenia iPhone oraz systemu operacyjnego iOS 14. Dodatkowo,

w ramach przeglądarki, aplikacja wymaga najnowszej wersji Safari.
7 WSPARCIE TECHNICZNE DLA APLIKACJI I SPOSÓB INFORMOWANIA NAS O

PROBLEMACH

7.1  Wsparcie techniczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Aplikacji lub Usłudze albo masz jakiekolwiek problemy z ich użytkowaniem, zapoznaj się z naszymi zasobami wsparcia na stronie https://alpha.org/alphanow-support/

7.2  Kontaktowanie się z nami (w tym składanie skarg). Jeśli uważasz, że Aplikacja lub Usługi są wadliwe lub błędnie opisane, lub jeśli chcesz się z nami skontaktować z jakiegokolwiek innego powodu, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]

7.3  W jaki sposób będziemy się z Tobą komunikować. Jeśli będziemy musieli się z Tobą skontaktować, zrobimy to za pomocą wiadomości e-mail, SMS lub opłaconej z góry poczty, korzystając z danych kontaktowych, które nam podałeś.

8 W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE KORZYSTAĆ Z APLIKACJI, W TYM NA ILU URZĄDZENIACH MOŻE Z NIEJ KORZYSTAĆ

8.1 W zamian za wyrażenie zgody na przestrzeganie tych warunków masz prawo do:

8.1.1  pobierania lub transmisji strumieniowej kopii Aplikacji na urządzenie użytkownika oraz przeglądanie, używanie i wyświetlanie Aplikacji i Usługi na tych urządzeniach wyłącznie do celów osobistych użytkownika;

8.1.2  korzystania z Dokumentacji w celu wspierania dozwolonego korzystania przez użytkownika z Aplikacji i Usługi; oraz

8.1.3  otrzymywania i wykorzystywania wszelkich bezpłatnych dodatkowych kodów oprogramowania lub aktualizacji Aplikacji zawierających “łatki” i poprawki błędów, które możemy Ci dostarczyć.

9 MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT, ABY ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZE WARUNKI I KORZYSTAĆ Z APLIKACJI

9.1 Aby zaakceptować niniejsze warunki i korzystać z Aplikacji, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

10 NIE WOLNO PRZEKAZYWAĆ APLIKACJI INNEJ OSOBIE

10.1 Osobiście udzielamy Ci prawa do korzystania z Aplikacji i Usług, jak określono powyżej w sekcji 8. Zabrania się przekazywania Aplikacji lub Usług komukolwiek innemu, czy to za pieniądze, czy za cokolwiek innego lub za darmo. Jeżeli sprzedajesz jakiekolwiek urządzenie, na którym zainstalowano Aplikację, musisz usunąć z niego Aplikację.

11 ZMIANY DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW

11.1  Może zaistnieć potrzeba zmiany tych warunków, aby odzwierciedlić zmiany w prawie lub najlepszych praktykach, lub aby poradzić sobie z dodatkowymi funkcjami, które wprowadzamy.

11.2  O wszelkich zmianach będziemy informować użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, powiadamiając o nich przy kolejnym uruchomieniu Aplikacji.

11.3  Jeżeli nie zaakceptujesz zmian, o których Cię poinformowano, możesz, z wyjątkiem sytuacji, w których zmiany te stanowią zmianę krytyczną, w dalszym ciągu korzystać z Aplikacji i Usług zgodnie z dotychczasowymi warunkami, ale niektóre nowe funkcje mogą nie być dla Ciebie dostępne. Jeżeli zgłoszone zmiany stanowią zmiany krytyczne, nie będziesz mógł kontynuować korzystania z Aplikacji i Usługi.

12 AKTUALIZACJA APLIKACJI I ZMIANY W SERWISIE

12.1  Od czasu do czasu możemy automatycznie aktualizować Aplikację i zmieniać Usługę w celu poprawy wydajności, zwiększenia funkcjonalności, odzwierciedlenia zmian w systemie operacyjnym lub rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem. Alternatywnie możemy poprosić Cię o aktualizację Aplikacji z powyższych powodów.

12.2  Jeżeli zdecydujesz się nie instalować takich aktualizacji lub jeżeli zrezygnujesz z automatycznych aktualizacji, dalsze korzystanie z Aplikacji i Usług może okazać się niemożliwe.

12.3  Aplikacja będzie zawsze działać z aktualną lub poprzednią wersją systemu operacyjnego (która może być od czasu do czasu aktualizowana) i będzie zgodna z opisem dostarczonym Ci przy jej pierwszym pobraniu.

13 JEŚLI KTOŚ INNY JEST WŁAŚCICIELEM TELEFONU LUB URZĄDZENIA, Z KTÓREGO KORZYSTASZ

13.1 Jeżeli pobierzesz lub prześlesz Aplikację na telefon lub inne urządzenie, które nie jest twoją własnością, musisz mieć na to pozwolenie właściciela. Będziesz odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszych warunków, niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem telefonu lub innego urządzenia, czy też nie.

14 MOŻEMY GROMADZIĆ DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE TWOJEGO URZĄDZENIA

14.1 Korzystając z Aplikacji lub jakichkolwiek Usług, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie przez nas informacji technicznych o urządzeniach, na których korzystasz z Aplikacji oraz związanego z nimi oprogramowania, sprzętu i urządzeń peryferyjnych w celu ulepszania naszych produktów i świadczenia na Twoją rzecz Usług.

15 NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INNE STRONY INTERNETOWE, DO KTÓRYCH PROWADZĄ LINKI

15.1  Aplikacja lub jakakolwiek Usługa może zawierać linki do innych, niezależnych stron internetowych, które nie są dostarczane przez nas. Takie niezależne strony nie podlegają naszej kontroli, a my nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, politykę prywatności i plików cookie (jeśli istnieją), nie sprawdziliśmy ich i nie zatwierdziliśmy.

15.2  Będziesz musiał dokonać własnej, niezależnej oceny, czy korzystać z takich niezależnych stron, w tym czy kupić jakiekolwiek produkty lub usługi oferowane przez te strony.

16 NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPŁATY ZA TRANSMISJĘ DANYCH

16.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty lub należności, które możesz ponieść w związku z połączeniem z Aplikacją lub Usługą. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z warunkami dostawcy danych komórkowych.

17 OGRANICZENIA LICENCYJNE 17.1 Zobowiązujesz się:

17.1.1  nie wynajmować, wydzierżawiać, sublicencjonować, pożyczać, dostarczać ani w inny sposób udostępniać Aplikacji lub Usług w jakiejkolwiek formie, w całości ani w części jakiejkolwiek osobie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

17.1.2  nie kopiować Aplikacji, Dokumentacji ani Usług, chyba że w ramach normalnego korzystania z Aplikacji lub gdy jest to konieczne dla celów wykonania kopii zapasowej lub bezpieczeństwa operacyjnego;

17.1.3  nie tłumaczyć, nie łączyć, nie adaptować, nie zmieniać, nie modyfikować całości ani żadnej części Aplikacji, Dokumentacji ani Usług, ani nie zezwalać na łączenie Aplikacji lub Usług ani żadnej ich części z jakimikolwiek innymi programami, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do korzystania z Aplikacji i Usług na urządzeniach dozwolonych w niniejszych warunkach;

17.1.4  nie dezasemblować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o całość lub dowolną część Aplikacji lub Usług, ani nie podejmować prób wykonania takich czynności, z wyjątkiem zakresu,

w którym (na mocy sekcji 50B i 296A Ustawy o prawach autorskich, wzorach i patentach z 1988 r. [Copyright, Designs and Patents Act 1988]) takie działania nie mogą być zabronione, ponieważ są one niezbędne do dekompilacji Aplikacji w celu uzyskania informacji niezbędnych do stworzenia niezależnego programu, który może być obsługiwany przez Aplikację lub inny program (Dozwolony Cel), i pod warunkiem, że informacja uzyskana przez Ciebie podczas takich działań:

(a)  nie jest ujawniana lub przekazywana bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy żadnej osobie trzeciej, której ujawnienie lub przekazanie jej nie jest konieczne dla osiągnięcia Dozwolonego Celu; oraz

(b)  nie jest wykorzystywana do tworzenia jakiegokolwiek oprogramowania, które jest zasadniczo podobne w swoim wyrazie do Aplikacji;

(c)  jest bezpiecznie przechowywana; oraz

(d)  jest stosowana tylko w odniesieniu do Dozwolonego Celu;

17.1.5 przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących kontroli technologii lub eksportu, które odnoszą się do technologii wykorzystywanej lub wspieranej przez Aplikację lub Usługę.

18 OGRANICZENIA DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA 18.1 Musisz:

18.1.1  nie używać Aplikacji ani żadnych Usług w sposób niezgodny z prawem, do niezgodnych z prawem celów lub w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami, ani nie działać w sposób oszukańczy lub złośliwy, na przykład hakując lub wprowadzając złośliwe kody, takie jak wirusy lub szkodliwe dane do Aplikacji, Usług lub dowolnego systemu operacyjnego;

18.1.2  nie korzystać z Aplikacji lub Usług w sposób, który może wyrządzić szkodę użytkownikowi lub jakiejkolwiek innej osobie, na przykład podczas prowadzenia samochodu lub obsługi ciężkich maszyn. Jest to niewyczerpująca lista zabronionych sposobów użytkowania;

18.1.3  nie naruszać naszych praw własności intelektualnej ani praw własności intelektualnej osób trzecich w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji lub Usług, w tym poprzez przesyłanie jakichkolwiek materiałów (w zakresie, w jakim takie korzystanie nie jest licencjonowane przez niniejsze warunki);

18.1.4  nie przesyłać żadnych materiałów, które są oszczercze, obraźliwe lub w inny sposób niewłaściwe w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji lub jakiejkolwiek Usługi;

18.1.5  nie korzystać z Aplikacji ani żadnych Usług w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, osłabić lub narazić na szwank nasze systemy lub bezpieczeństwo albo zakłócić pracę innych użytkowników; oraz

18.1.6  nie gromadzić ani nie pozyskiwać żadnych informacji lub danych z jakiejkolwiek Usługi lub naszych systemów, ani nie podejmować prób rozszyfrowania transmisji do lub z serwerów obsługujących jakąkolwiek Usługę.

19 USŁUGI INTERAKTYWNE
Przesyłanie treści za pośrednictwem naszej Aplikacji

19.1  W każdym przypadku korzystania z funkcji umożliwiającej przesyłanie treści do naszych Aplikacji lub kontaktowanie się z innymi użytkownikami naszych Aplikacji za pomocą łącza wideo lub testu, należy przestrzegać standardów dotyczących treści określonych w niniejszych warunkach.

19.2  Mamy również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości osobom trzecim, które twierdzą, że jakiekolwiek treści opublikowane lub przesłane przez Ciebie do naszej Aplikacji stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności.

19.3  Mamy prawo do usuwania wszelkich treści udostępnianych przez Ciebie w naszych Aplikacjach, jeśli w naszej uzasadnionej opinii, Twoje treści nie są zgodne ze standardami określonymi w niniejszych warunkach. Normy dotyczące treści

19.4  Niniejsze standardy dotyczące treści odnoszą się do wszelkich materiałów, które umieszczasz w naszych Aplikacjach i wszelkich usługach interaktywnych z nimi związanych, w tym korzystanie z linków wideo.

19.5  Wszelkie wypowiedzi muszą być dokładne (w przypadku podawania faktów), autentyczne (w przypadku podawania opinii) i zgodne z obowiązującym prawem. Wypowiedzi nie mogą:

19.5.1  zawierać jakichkolwiek materiałów zniesławiających jakąkolwiek osobę ;

19.5.2  zawierać jakichkolwiek materiałów, które są obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub podburzające;

19.5.3  promować materiałów o wyraźnie seksualnym charakterze;

19.5.4  promować przemocy;

19.5.5  promować dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

19.5.6  naruszać praw autorskich, praw do baz danych lub znaków towarowych innych osób;

19.5.7 wprowadzać w błąd jakiejkolwiek osoby;

19.5.8  być dokonane z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku prawnego wobec osoby trzeciej, takiego jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności;

19.5.9  promować jakiejkolwiek nielegalnej działalności;

19.5.10  stanowić gróźb, obelg lub naruszenia prywatności innej osoby, lub powodować irytacji, niewygody lub niepotrzebnego niepokoju;

19.5.11  nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub denerwować jakąkolwiek inną osobę;

19.5.12  być wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub do fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą;

19.5.13  stwarzać wrażenia, że pochodzą one od nas, jeśli tak nie jest;

19.5.14  popierać, promować lub wspomagać jakiekolwiek działania niezgodne z prawem, takie jak (wyłącznie tytułem przykładu) naruszanie praw autorskich lub nadużycia komputerowe; lub

19.5.15  zawierać reklam lub promować jakichkolwiek usług lub linków internetowych do innych stron, chyba że jest to przez nas autoryzowane.

19.6  Musisz przez cały czas odnosić się z szacunkiem do innych użytkowników Aplikacji. Treści tworzone przez użytkowników

19.7  Aplikacja może zawierać informacje i materiały przesłane przez innych użytkowników Aplikacji, poprzez funkcje czatu, tablice ogłoszeń i/lub inne funkcje opracowane przez nas w celu zachęcania do współpracy i dzielenia się informacjami w Aplikacji. Informacje te i materiały nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników w naszych Aplikacjach niekoniecznie reprezentują nasze poglądy lub wartości.

19.8  Jeśli chcesz złożyć skargę na treści zamieszczane przez innych użytkowników, napisz do nas na adres [email protected] [email protected].

20 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

20.1 Wszystkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji, Dokumentacji i Usług na całym świecie należą do nas, a prawa do Aplikacji i Usług są licencjonowane (nie sprzedawane) użytkownikowi. Nie posiadasz żadnych praw własności intelektualnej do Aplikacji, Dokumentacji lub Usług poza prawem do korzystania z nich zgodnie z niniejszymi warunkami.

21 BEZPIECZEŃSTWO

21.1 Jak określono w paragrafie 1.2 niniejszych warunków, odpowiedzialność za dostarczenie kursu Alpha spoczywa w rękach władz odpowiedniego kościoła prowadzącego ten kurs. Każdy kościół powinien mieć oświadczenie o ochronie oraz powinien być odpowiedzialny za ochronę swoich członków i gości. Obejmuje to jakąkolwiek decyzję o wyłączeniu (w dowolnym momencie) domyślnego ustawienia, dla co najmniej trzech uczestników sesji w małej grupie lub podgrupie (breakout room) oraz tego konsekwencje. Jeśli istnieje problem związany z bezpieczeństwem dotyczący Twojego kursu Alpha, jak najszybciej skontaktuj się z władzami kościelnymi prowadzącymi lub nadzorującymi kurs. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany w sposób zadowalający, prosimy o jak najszybsze skierowanie się do odpowiednich władz lokalnych i/lub, w stosownych przypadkach, służb ratunkowych, takich jak lokalna policja.

22 NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

22.1  Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców lub za oszustwo lub podanie fałszywych informacji.

22.2  Zastosowanie będą miały różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności. Inne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności wynikającej z dostarczania jakichkolwiek produktów lub usług na rzecz użytkownika, w tym świadczenia kursów Alpha, które będą regulowane przez nasze odpowiednie warunki świadczenia usług.

22.3  Nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Jeżeli nasze świadczenie Usług lub wsparcie dla Aplikacji lub Usług opóźni się z powodu zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, skontaktujemy się z Tobą pocztą elektroniczną tak szybko, jak to możliwe, aby Cię o tym poinformować i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Pod warunkiem, że to zrobimy, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez wydarzenie, ale jeśli istnieje ryzyko znacznego opóźnienia, możesz skontaktować się z nami, aby zakończyć umowę i otrzymać zwrot pieniędzy za wszelkie Usługi, za które zapłaciłeś, a których nie otrzymałeś.

22.4  Ograniczenia dotyczące Aplikacji i Usług. Aplikacje i Usługi są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowią one porady, na której użytkownik powinien polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od podjęcia jakichkolwiek działań na podstawie informacji uzyskanych z Aplikacji lub Usług należy zasięgnąć porady profesjonalisty lub specjalisty. Pomimo, że dokładamy należytych starań, aby aktualizować informacje dostarczane przez Aplikacje i Usługi, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że informacje te są dokładne, kompletne lub aktualne.

22.5  Sprawdź, czy Aplikacje i Usługi są odpowiednie dla Ciebie. Aplikacje i Usługi nie zostały opracowane w celu spełnienia indywidualnych potrzeb użytkownika. Prosimy o sprawdzenie, czy urządzenia i funkcje Aplikacji i Usług (opisane na stronie Appstore i w Dokumentacji) spełniają Twoje wymagania.

22.6  Jeśli jesteś użytkownikiem organizacji, obowiązują następujące ograniczenia odpowiedzialności:

22.6.1  Wykluczamy wszelkie dorozumiane uwarunkowania, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Aplikacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych.

22.6.2  Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nawet jeśli można je przewidzieć, wynikające z lub w związku z:

(a)  korzystaniem lub niemożnością korzystania z Aplikacji; lub

(b)  korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach wyświetlanych lub dostępnych w Aplikacji.22.6.0

22.6.1 W szczególności, nie ponosimy odpowiedzialności za:

(a)  utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów;

(b)  przerwy w działalności;

(c)  utratę spodziewanych oszczędności;

(d)  utratę możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji

(e)  utratę możliwości korzystania lub uszkodzenie oprogramowania lub danych osobowych; lub

(f)  wszelkie pośrednie lub wynikowe straty lub szkody.

22.7 Jeśli jesteś indywidualnym użytkownikiem, obowiązują następujące

ograniczenia odpowiedzialności:

22.7.1  W przypadku nieprzestrzegania przez nas niniejszych warunków, jesteśmy odpowiedzialni za straty lub szkody poniesione przez Ciebie, które są możliwym do przewidzenia wynikiem złamania przez nas tych warunków lub braku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywiste, że do niej dojdzie lub jeśli w momencie akceptacji przez Ciebie tych warunków zarówno my, jak i Ty wiedzieliśmy, że może do niej dojść.

22.7.2  Jeśli dostarczone przez nas wadliwe treści cyfrowe spowodują uszkodzenie urządzenia lub treści cyfrowych należących do użytkownika, naprawimy szkodę lub wypłacimy odszkodowanie. Nie ponosimy jednak

odpowiedzialności za szkody, których można było uniknąć, stosując się do naszej porady dotyczącej bezpłatnej aktualizacji, ani za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika instrukcji instalacji lub wymagań systemu operacyjnego zalecanych przez nas.

22.7.3 Aplikacja jest przeznaczona do użytku domowego i prywatnego. Jeżeli korzystasz z Aplikacji w celach komercyjnych, biznesowych lub w celu odsprzedaży, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę możliwości korzystania lub uszkodzenie oprogramowania lub danych osobowych, utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, przerwę w działalności gospodarczej lub utratę możliwości biznesowych.

23 MOŻEMY ODEBRAĆ CI PRAWO DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI I USŁUG, JEŚLI ZŁAMIESZ TE WARUNKI

23.1  Możemy w każdej chwili odebrać ci prawo do korzystania z Aplikacji i Usług, kontaktując się z Tobą, jeżeli w poważny sposób złamałeś niniejsze warunki. Jeżeli to, co zrobiłeś, można naprawić, damy ci rozsądną szansę, aby to zrobić.

23.2  Jeżeli odbierzemy Ci prawo do korzystania z Aplikacji i Usług:

23.2.1  Musisz zaprzestać wszelkich działań dozwolonych przez niniejsze warunki, w tym korzystania z Aplikacji i Usług.

23.2.2  Musisz usunąć Aplikację ze wszystkich urządzeń będących w twoim posiadaniu i natychmiast zniszczyć wszystkie kopie Aplikacji, które posiadasz i potwierdzić nam, że to zrobiłeś.

23.2.3  Możemy uzyskać zdalny dostęp do Twoich urządzeń i usunąć z nich Aplikację oraz zaprzestać zapewniania Ci dostępu do Usług.

24 MOŻEMY PRZENIEŚĆ TĘ UMOWĘ NA INNĄ OSOBĘ

24.1 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków do innej organizacji. W takim przypadku zawsze poinformujemy Cię na piśmie i zapewnimy, że przeniesienie nie wpłynie negatywnie na Twoje prawa wynikające z umowy.

25 POTRZEBUJESZ NASZEJ ZGODY, ABY PRZENIEŚĆ SWOJE PRAWA NA KOGOŚ INNEGO

25.1 Możesz przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę na piśmie.

26 GEOGRAFICZNE OGRANICZENIA DOSTĘPU

26.1 W celu przestrzegania wszystkich obowiązujących w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych przepisów prawnych dotyczących sankcji i kontroli eksportu, ograniczamy dostęp do naszych Aplikacji w oparciu o lokalizację geograficzną. Jeżeli użytkownik znajduje się w kraju lub regionie, który podlega obowiązującym sankcjom lub kontroli eksportu, może nie mieć dostępu do naszych Aplikacji, które w dniu wydania niniejszych warunków obejmują Kubę, Iran, Koreę Północną, Syrię i region Krymu na Ukrainie/Rosji (i mogą być od czasu do czasu zmieniane przez właściwe organy rządowe). Ponadto, nie możesz uzyskać dostępu do naszych Aplikacji, jeżeli jesteś osobą podlegającą stosownym sankcjom brytyjskim lub amerykańskim, a uzyskując dostęp do naszych Aplikacji zaświadczasz, że nie podlegasz takim sankcjom brytyjskim lub amerykańskim i że nie znajdujesz się ani nie przebywasz zwykle w kraju lub regionie, który podlega stosownym sankcjom lub kontroli eksportu, w tym sankcjom wymienionym powyżej.

27 BRAK PRAW DLA OSÓB TRZECICH
27.1 Niniejsza umowa nie daje żadnych praw na mocy Ustawy Prawo Umów z 1999 r.

(prawa osób trzecich) do egzekwowania jakiegokolwiek warunku tej umowy.
28 JEŚLI SĄD UZNA CZĘŚĆ TEJ UMOWY ZA NIEZGODNĄ Z PRAWEM, POZOSTAŁA

CZĘŚĆ BĘDZIE NADAL OBOWIĄZYWAĆ

28.1 Każdy z punktów niniejszych warunków działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe punkty pozostaną w pełnej mocy.

29 NAWET JEŚLI OPÓŹNIMY SIĘ Z EGZEKWOWANIEM TEJ UMOWY, MOŻEMY JĄ EGZEKWOWAĆ PÓŹNIEJ

29.1 Nawet jeśli opóźnimy się z egzekwowaniem tej umowy, możemy ją egzekwować później. Jeśli nie będziemy natychmiast nalegać, abyś zrobił cokolwiek, do czego jesteś zobowiązany na mocy tych warunków, lub jeśli opóźnimy się z podjęciem kroków przeciwko Tobie w związku z naruszeniem przez Ciebie tej umowy, nie będzie to oznaczać, że nie musisz robić tych rzeczy i nie zapobiegnie to podjęciu przez nas kroków przeciwko Tobie w późniejszym terminie.

30 JAKIE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO TEJ UMOWY I GDZIE MOŻNA WNIEŚĆ SPRAWĘ DO SĄDU

30.1 Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu, a postępowanie sądowe w odniesieniu do produktów można wszcząć w sądach angielskich. Jeśli mieszkasz w innym kraju, możesz wszcząć postępowanie prawne w odniesieniu do produktów przed sądami w kraju zamieszkania lub sądami angielskimi.