Nền tảng AlphaNow – Điều khoản Sử dụng

XIN HÃY ĐỌC KỸ CÁC ĐIỂU KHOẢN SAU TRƯỚC KHI SỬ DỤNG NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI

1. GIỚI THIỆU

Các Điều khoản Sử dụng (Sau đây gọi tắt là “Điều khoản”) (cùng với các tài liệu được đề cập trong điều khoản này) đặt ra các quy tắc áp dụng cho việc sử dụng và truy cập vào Nền tảng Alpha Now (cho dù truy cập qua trang web của chúng tôi tại https://online.alpha.org hoặc bất kỳ phương thức nào có sẵn tùy từng thời điểm) (“Nền tảng”).

Nền Tảng này được vận hành bởi Alpha International (“chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chúng tôi là một tổ chức từ thiện được đăng ký ở Anh và Wales với mã số tổ chức từ thiện 1086179 và văn phòng đã đăng ký của chúng tôi tọa lạc tại Đường HTB Brompton, London SW7 1JA.

Chúng tôi đã phát triển một số khóa học online dành cho các hội thánh và đang được vận hành, quản lý bởi từng hội thánh và ban quản lý của họ (từng “Khóa Học Alpha”). Mỗi tổ chức hội thánh sẽ bổ nhiệm một người quản lý khóa học để tổ chức Khóa Học Alpha (“Quản Lý Khóa Học”). Trong khi chúng tôi phát triển các tài liệu về Khóa Học Alpha, các ban quản lý hội thánh sẽ chịu trách nhiệm mang nội dung Khóa Học Alpha đến với các thành viên của họ. Nền tảng sẽ giúp người Quản Lý Khóa Học chiếu nội dung Alpha qua Vimeo hoặc YouTube, nền tảng thứ 3.

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email tới [email protected].

1.1 Khi sử dụng Nền tảng của chúng tôi, bạn chấp nhận các Điều khoản này

Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng Nền tảng – bao gồm các cá nhân được cấp quyền truy cập vào Nền tảng để tham gia vào các khóa học Alpha bởi nhà thờ địa phương và quản trị viên khóa học Alpha quản lý các tài khoản Nền tảng thay mặt cho nhà thờ. Bằng cách truy cập và sử dụng Nền tảng, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi.

Xin lưu ý, nếu bạn là quản trị viên khóa học Alpha, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả học viên đã đọc và đồng ý với các Điều khoản trước khi truy cập và họ tuân thủ các Điều khoản trong suốt quá trình sử dụng Nền tảng.

1.2 Các điều khoản khác có thể áp dụng cho bạn

Các Điều khoản này chỉ áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Nền tảng. Tất cả các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả việc đăng ký và tham gia vào mỗi khóa học Alpha (cho dù truy cập qua Nền tảng hay cách khác) đều được điều chỉnh bởi các điều khoản dịch vụ riêng biệt mà bạn sẽ phải đăng ký trước khi hoàn tất đăng ký dịch vụ Alpha có liên quan.

Các Điều khoản này đề cập đến các điều khoản bổ sung sau đây, cũng áp dụng khi sử dụng Nền tảng của chúng tôi:

• Chính sách Bảo mật, trong đó nêu chi tiết cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn; và

• Chính sách Cookie, quy định cách chúng tôi sử dụng cookie trên Nền tảng của mình.

Một Khóa Alpha sẽ được chiếu trong nền tảng sử dụng Vimeo hoặc YouTube, một nền tảng cung cấp thứ ba. Vì vậy, điều khoản dịch vụ của Vimeo và YouTube tại đâyđâysẽ được áp dụng vào cách sử dụng nền tảng của bạn.

2 THAY ĐỔI

2.1 Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này

Theo thời gian, chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này. Mỗi khi bạn muốn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, vui lòng kiểm tra các Điều khoản để đảm bảo bạn hiểu các Điều khoản áp dụng tại thời điểm sử dụng. Các Điều khoản này được cập nhật gần đây nhất vào [Tháng Tám 2021].

2.2 Chúng tôi có thể thay đổi Nền tảng

Đôi khi chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi Nền tảng để phản ánh những thay đổi trong sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, nhu cầu của người dùng, các ưu tiên kinh doanh của chúng tôi và/ hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trong thời gian hợp lý về bất kỳ thay đổi lớn nào.

2.3 Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc hủy bỏ Nền tảng

Nền tảng của chúng tôi được cung cấp miễn phí. Chúng tôi không đảm bảo rằng Nền tảng hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc thu hồi hoặc hạn chế tính khả dụng của tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong Nền tảng của chúng tôi vì bất kỳ lý do phát sinh nào. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo hợp lý về bất kỳ việc tạm ngưng hoặc hủy bỏ như vậy.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ ai truy cập Nền tảng của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết và tuân thủ các Điều khoản này.

2.4 Chúng tôi có thể chuyển thỏa thuận này cho người khác

Chúng tôi có thể chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này cho một tổ chức khác. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng văn bản, có thể bằng e-mail và/ hoặc thông báo trên Nền tảng.

3. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

3.1 Thông tin trên Nền tảng

Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin trên Nền tảng. Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên Nền tảng của chúng tôi là đáng tin cậy, chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Xin lưu ý, nếu bạn truy cập Nền tảng để tham gia các khóa học Alpha, các điều khoản dịch vụ riêng của chúng tôi sẽ chi phối thông tin cung cấp cho bạn như một phần của dịch vụ đó.

3.2 Trang web của bên thứ ba

Nền tảng có thể có các đường link đến trang web hoặc các tài nguyên trực tuyến bên thứ ba khác. Các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Liên kết như vậy không được hiểu là sự chấp thuận của chúng tôi đối với các trang web được liên kết hoặc thông tin mà bạn có thể nhận được. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba.

3.3 Nội dung do người dùng tạo

Nền tảng này có thể bao gồm thông tin và tài liệu được tải lên bởi những người dùng khác, thông qua các chức năng trò chuyện, bảng thông báo và/ hoặc bất kỳ tính năng nào khác của Nền tảng do chúng tôi phát triển để khuyến khích việc cộng tác và chia sẻ trên Nền tảng của chúng tôi. Thông tin và các tài liệu này chưa được chúng tôi xác minh hoặc chấp thuận. Các quan điểm được đưa ra bởi những người dùng khác trên Nền tảng không nhất thiết thể hiện quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi. Nếu bạn tạo bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng của chúng tôi, vui lòng xem đoạn 5 (Dịch vụ tương tác) bên dưới.

Nếu bạn muốn khiếu nại về nội dung do người dùng khác đăng tải, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

4. SỬ DỤNG NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền tảng nếu:

 • chúng tôi có lý do để tin rằng bạn không tuân thủ các Điều khoản này; và/ hoặc
 • bạn sử dụng Nền tảng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc tổ chức hoặc tham dự một khóa học Alpha International.

4.1 Các mục đích sử dụng bị cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng Nền tảng của chúng tôi để quản lý, tham gia hoặc đào tạo một khóa học Alpha. Bạn không được sử dụng Nền tảng của chúng tôi, và phải đảm bảo rằng những cá nhân mà bạn cung cấp quyền truy cập vào Nền tảng, không sử dụng Nền tảng của chúng tôi:

 • dưới bất kỳ hình thức nào dẫn đến vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy định hiện hành của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế;
 • dưới bất kỳ hình thức bất hợp pháp hoặc gian lận nào, hoặc vì bất kỳ mục đích hoặc gây bất kỳ ảnh hưởng bất hợp pháp hoặc gian lận nào;
 • để truyền tải, hoặc thực hiện việc mua bán tài liệu, hoạt động quảng cáo hoặc khuyến mại trái phép hoặc không mong muốn hoặc bất kỳ hình thức khác mang tính chất lôi kéo tương tự hoặc thư rác; và/ hoặc
 • Không truy cập khi không được phép, không can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của Nền tảng, mọi thiết bị hoặc mạng mà trên đó Nền tảng của chúng tôi được lưu trữ,  mọi phần mềm được sử dụng để cung cấp nội dung của Nền tảng, hoặc mọi thiết bị hay mạng hoặc phần mềm do bất kỳ bên thứ ba nào sở hữu hoặc sử dụng.

4.2 Chi tiết về tài khoản của bạn

Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin nào là một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi để truy cập tất cả hoặc một phần Nền tảng của chúng tôi, bạn phải coi những thông tin đó là tuyệt mật. Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, dù do bạn chọn hay do chúng tôi cung cấp, vào bất kỳ lúc nào, nếu chúng tôi có lý do ​​hợp lý tin rằng bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Điều khoản này hoặc vì bất kỳ lý do bảo mật nào khác .

4.3 Sử dụng tài liệu trên Nền tảng của chúng tôi

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên Nền tảng của chúng tôi, nội dung được cung cấp cho bạn và tài liệu được xuất bản trên đó. Tất cả được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước bản quyềntrên thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên Nền tảng của chúng tôi cho các mục đích khác ngoài việc quản lý, tham gia hoặc đào tạo cho một khóa học Alpha được chúng tôi cho phép.

Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của Nền tảng của chúng tôi vi phạm các Điều khoản này, quyền sử dụng Nền tảng của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và tùy theo yêu cầu của chúng tôi, bạn phải trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào của tài liệu bạn đã tạo.

4.4 Bảo mật nền tảng của chúng tôi

Chúng tôi không đảm bảo rằng Nền tảng của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc virus. Bạn chịu trách nhiệm thiết lập cấu hình công nghệ thông tin của bạn, chương trình máy tính và nền tảng hoặc hệ thống của mình để truy cập Nền tảng của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm bảo vệ chống virus của riêng mình nếu có thể.

Bạn không được lạm dụng Nền tảng của chúng tôi bằng cách cố ý giới thiệu và/ hoặc làm cho Nền tảng của chúng tôi dễ bị tấn công bởi virus, trojan, sâu, bom logic, trình ghi gõ phím, phần mềm gián điệp hoặc các tài liệu khác có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng dịch ngược mã nguồn, tháo rời, sử dụng kỹ thuật đảo ngược hoặc thành dạng dễ hiểu cho mọi người cho dù ra tất cả hay bất kỳ phần nào của Nền tảng. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Nền tảng của chúng tôi, máy chủ mà Nền tảng của chúng tôi được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Nền tảng của chúng tôi.

5 DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC

5.1 Tải nội dung lên Nền tảng của chúng tôi

Bất cứ khi nào bạn sử dụng tính năng cho phép bạn tải nội dung lên Nền tảng của chúng tôi hoặc để liên hệ với những người dùng khác trên Nền tảng của chúng tôi, cho dù bằng liên kết video hay bài kiểm tra, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được quy định trong các Điều khoản này.

Bất kỳ nội dung nào bạn tải lên Nền tảng của chúng tôi sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu đối với nội dung của mình, nhưng bạn phải cấp cho chúng tôi giấy phép có giới hạn để sử dụng, lưu trữ và sao chép nội dung cũng như phân phối và cung cấp cho các bên thứ ba với mục đích cung cấp Nền tảng. Khi bạn tải lên hoặc đăng nội dung lên Nền tảng của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng nội dung đó.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng nội dung bạn đăng tải lên Nền tảng của chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung nào bạn đăng trên Nền tảng của chúng tôi nếu, theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi, nội dung của bạn không tuân thủ các tiêu chuẩn được nêu trong các Điều khoản này.

5.2 Tiêu chuẩn nội dung

Các tiêu chuẩn nội dung áp dụng cho bất kỳ và tất cả tài liệu mà bạn đóng góp trên Nền tảng của chúng tôi và cho bất kỳ dịch vụ tương tác nào được liên kết, bao gồm cả việc sử dụng các liên kết video.

Mỗi nội dung đóng góp phải chính xác (nếu ghi lại sự thật), chân thực (khi nêu ý kiến) và tuân thủ luật hiện hành. Nội dung đóng góp không được:

 • chứa bất kỳ tài liệu nào có tính chất phỉ báng bất kỳ người nào;
 • chứa bất kỳ tài liệu nào khiêu dâm, xúc phạm, thù địch hoặc gây kích động;
 • quảng bá tài liệu khiêu dâm;
 • khuyến khích bạo lực;
 • khuyến khích phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;
 • vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu thương mại của bất kỳ người nào khác;
 • có khả năng lừa dối bất kỳ người nào;
 • vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tín nhiệm;
 • khuyến khích hoạt động phi pháp;
 • đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết;
 • có khả năng quấy rối, khó chịu, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác;
 • được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào, hoặc xuyên tạc danh tính hoặc liên kết của bạn với bất kỳ người nào;
 • tạo ấn tượng rằng đó là tài liệu của chúng tôi mà thực tế không phải như vậy;
 • ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động phi pháp nào như (chỉ bằng ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính; hoặc
 • chứa bất kỳ quảng cáo hoặc quảng bá bất kỳ dịch vụ hoặc liên kết web nào đến các trang web khác trừ khi được chúng tôi cho phép.
 • Bạn luôn phải tôn trọng những người dùng khác trên Nền tảng.

         Bạn phải luôn tôn trọng những người dùng khác trên Nền tảng.

6 TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT

Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi sẽ xác định xem việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi có vi phạm các Điều khoản này hay không. Nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hoặc tất cả những điều sau:

•   rút quyền sử dụng Nền tảng của bạn ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn;

•   xóa ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ đóng góp nào của bạn trên Nền tảng;

•   đưa ra cảnh báo về hành vi của bạn.;

Tiến hành các thủ tục pháp lý hoặc tố tụng khác chống lại bạn cho bất kỳ và tất cả các chi phí hoặc thiệt hại do vi phạm; và/ hoặc

tiết lộ những thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật khi chúng tôi cảm thấy hợp lý và cần thiết hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

7 BẢO ĐẢM AN TOÀN

Như trong mục 1 của các điều khoản này, trách nhiệm tổ chức Alpha thuộc về hội thánh liên quan và thẩm quyền để chạy Khóa Alpha. Mỗi hội thánh có những mục tiêu bảo mật riêng và phải có trách nhiệm bảo về các thành viên và khách tham dự, bao gồm quyền quyết định tắt tính năng giữ ít nhất ba người trong một nhóm nhỏ và những hệ lụy liên quan. Nếu có bất cứ quan ngại nào về tính an toàn liên quan đến khóa Alpha, hãy liên lạc với hội thánh đang chịu trách nghiệm cho khóa Alpha ngay. Nếu vấn đề không được giải quyết thỏa đáng, hãy trình báo quan ngại về bảo mật cho chính quyền địa phương, ví dụ công an địa phương.

8 GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

8.1 Cho dù bạn là người dùng cá nhân hay tổ chức:

Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi hoặc sự cẩu thả của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi và do gian lận hoặc trình bày sai sự thật.

Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý khác nhau sẽ áp dụng đối với trách nhiệm pháp lý phát sinh do việc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bạn, bao gồm cả việc cung cấp các khóa học Alpha, được điều chỉnh bởi các điều khoản dịch vụ liên quan của chúng tôi.

8.2 Nếu bạn là người dùng tổ chức:

Chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện ngụ ý, bảo đảm, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho Nền tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc các trường hợp khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

• sử dụng hoặc không thể sử dụng Nền tảng của chúng tôi; hoặc

• sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị hoặc truy cập trong Nền tảng của chúng tôi.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về:

•   mất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh hoặc doanh thu;

•   gián đoạn kinh doanh;

•   mất các khoản tiết kiệm dự kiến;

•   mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng; hoặc

•   bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào.

8.3 Nếu bạn là người dùng cá nhân:

Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp Nền tảng của mình cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bạn đồng ý không sử dụng Nền tảng của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào và chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.

8.4 Cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy chính sách này tại đây.

9 ĐIỀU KIỆN CHUNG

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được xác định là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó vẫn sẽ có hiệu lực thi hành ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thi hành sẽ được coi là bị cắt khỏi các Điều khoản này, việc này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

Không có Điều khoản nào trong số này sẽ có hiệu lực thi hành theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba) 1999 bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này đều được dành cho chúng tôi.

Để tuân thủ tất cả các luật kiểm soát xuất khẩu và xử phạt hiện hành của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào Nền tảng của mình dựa trên vị trí địa lý. Nếu bạn đang sống ở một quốc gia hoặc khu vực chịu sự trừng phạt hiện hành hoặc kiểm soát xuất khẩu, bạn có thể không truy cập được vào Nền tảng của chúng tôi. Tại thời điểm của Điều khoản này bao gồm Cuba, Iran, Triều Tiên, Syria và khu vực Crimea thuộc Ukraine/ Nga (và có thể được sửa đổi theo thời gian). Ngoài ra, bạn không thể truy cập Nền tảng của chúng tôi nếu bạn là một cá nhân phải chịu các lệnh trừng phạt hiện hành của Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ và bằng cách truy cập Nền tảng của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn không phải chịu các lệnh trừng phạt đó của Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ và rằng bạn không ở hoặc thường trú tại một quốc gia hoặc khu vực chịu sự trừng phạt hiện hành hoặc kiểm soát xuất khẩu bao gồm bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào được liệt kê ở trên.

Các Điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Anh và xứ Wales và các tòa án ở Anh sẽ có thẩm quyền độc quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến các Điều khoản này.

10. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quyền truy cập vào Nền tảng của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng giải quyết khiếu nại mà không có bất kỳ chậm trễ quá mức nào.