ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG AlphaNow

LƯU Ý QUAN TRỌNG

VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY MỘT CÁCH CẨN THẬN TRƯỚC KHI TẢI HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY.

BẰNG VIỆC TẢI HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, XIN KHÔNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY. VUI LÒNG THỂ HIỆN RẰNG BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY BẰNG CÁCH NHẤP [Cài Đặt]. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CẤP PHÉP ỨNG DỤNG ĐẾN BẠN VÀ BẠN PHẢI DỪNG QUÁ TRÌNH TẢI VỀ BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT [Hủy Bỏ] BÊN DƯỚI.

1 CHÚNG TÔI LÀ AI VÀ THỎA THUẬN NÀY CÓ VAI TRÒ GÌ

1.1  Ứng dụng này được vận hành bởi Alpha International (“chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chúng tôi là một tổ chức từ thiện đã được đăng ký ở Anh và xứ Wales với mã số tổ chức từ thiện 1086179 và văn phòng đã đăng ký của chúng tôi tọa lạc tại Đường HTB Brompton, London SW7 1JA. Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email đến [email protected]

1.2  Chúng tôi đã phát triển một số khóa học online dành cho các hệ thống hội thánh và được vận hành, giám sát bởi từng hội thánh và lãnh đạo địa phương (mỗi nơi là một “Khóa Học Alpha”). Mỗi hội thánh sẽ bổ nhiệm một người quản lý nhằm mang đến Khóa Học Alpha (“Người Quản Lý Khóa Học”). Trong khi chúng tôi chịu trách nhiệm phát triển các tài liệu cho Khóa Học Alpha, từng hội thánh và ban quản lý của hội thánh đó sẽ chịu trách nhiệm mang Khóa Học Alpha đến với các thành viên của họ.

1.3  Ứng dụng sẽ cho phép một Điều Phối Khóa Học để mời khách vào một trải nghiệm gặp trực tuyến, cho phép thảo luận trong nhóm nhỏ và chiếu phim Alpha thông qua Vimeo hoặc Youtube, các nền tảng thứ 3 được phép chiếu nội dung.

1.4  Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền để sử dụng:

1.4.1  Phần mềm ứng dụng di động Alpha Now, nội dung và dữ liệu được cung cấp bằng phần mềm, (Ứng Dụng) và bất kỳ cập nhật hay bổ sung nào của nó.

1.4.2  Tài liệu online có liên quan được đặt [tại đây] (Tài Liệu).

1.4.3  Dịch vụ mà bạn kết nối đến thông qua Ứng Dụng và nội dung mà chúng tôi cung cấp cho Người Quản Lý Khóa Học nhằm phục vụ cho công việc truyền phát qua ứng dụng (Dịch Vụ).được cấp phép theo các điều khoản này.

2 BẰNG VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

2.1  Những điều khoản này được áp dụng đối với mọi người dùng của Ứng Dụng – bao gồm việc bạn được quyền truy cập vào Ứng Dụng và tham gia vào các khóa học Alpha được tổ chức bởi hội thánh của bạn, và tình huống bạn là một Người Quản Lý Khóa Học đang quản lý các tài khoản Ứng Dụng đại diện cho hội thánh của bạn. Bằng cách truy cập và sử dụng Ứng Dụng này bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản này và bạn đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng của chúng tôi.

2.2  Xin lưu ý, nếu bạn là người quản lý khóa học Alpha, bạn có trách nhiệm phải đảm bảo rằng tất cả các thành viên tham gia khóa học đều đã đọc và đồng ý với các điều khoản này trước khi tiến hành truy cập, và đảm bảo rằng họ tuân thủ các điều khoản này trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng.

3 CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN

3.1  Những điều khoản này chỉ được áp dụng cho quá trình truy cập và sử dụng Ứng Dụng này. Tất cả các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp đến bạn, bao gồm đăng ký và tham gia vào từng Khóa Học Alpha (dù được truy cập thông qua Ứng Dụng hay bằng cách khác) đều được điều chỉnh tách biệt với các điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể hoàn thành đăng ký khóa học bằng cách sử dụng MyAlpha hoặc Quản Lý Hội thánh có thể đại diện cho bạn hoàn thành đăng ký tại nơi mà bạn cho phép họ thực hiện việc đó.

3.2  Chính quyền hội thánh phù hợp và/hoặc Người Quản Lý Khóa Học cũng có thể có các điều khoản dịch vụ tách biệt tại nơi mà bạn được yêu cầu đăng ký trước khi hoàn tất đăng ký Khóa Học Alpha liên quan.

3.3  Khóa Học Alpha sẽ được truyền phát trong Ứng Dụng bằng cách sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba, Vimeo. Do đó, các điều khoản dịch vụ của Vimeo, được đặt [tại đây], sẽ được áp dụng trong quá trình sử dụng Ứng Dụng.

4 QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

4.1  Chúng tôi chỉ sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được thông qua quá trình sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ của bạn theo cách thức được đặt ra trong chính sách riêng tư của chúng tôi, được đặt tại đây, và chính sách cookie, được đặt tại đây.

4.2  Vui lòng ý thức rằng các hoạt động truyền phát internet không bao giờ là hoàn toàn riêng tư hay an toàn và bất kỳ tin nhắn hay thông tin nào bạn gửi đi bằng Ứng Dụng hay bất kỳ Dịch Vụ nào cũng có thể bị đọc hoặc chặn bởi các thực thể khác, ngay cả khi có thông báo đặc biệt rằng một hoạt động truyền phát đã được mã hóa.

5 CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA APPLE APP STORE CŨNG ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY 

5.1 Cách thức bạn có thể sử dụng Ứng Dụng và Tài Liệu này cũng có thể chịu kiểm soát bởi các quy định và chính sách Pháp Lý – Điều Khoản Sử Dụng Trang Web – Các quy định và chính sách của Apple và Apple App Store sẽ được áp dụng thay cho các điều khoản này nếu có khác biệt giữa hai bên. 

6 YÊU CẦU HỆ ĐIỀU HÀNH
6.1 Ứng Dụng này yêu cầu phải có thiết bị iPhone và hệ điều hành iOS 14-15. Ngoài ra, trong trình duyệt, ứng dụng yêu cầu phiên bản Safari mới nhất. 
7 HỖ TRỢ ỨNG DỤNG VÀ CÁCH THỨC CHO CHÚNG TÔI BIẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ

GẶP PHẢI

7.1  Hỗ trợ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hay có bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình sử dụng, vui lòng xem qua các tài nguyên hỗ trợ của chúng tôi tại https://alpha.org/alphanow-support/

7.2  Liên hệ chúng tôi (kể cả khiếu nại). Nếu bạn nghĩ Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ có lỗi hay mô tả sai hoặc bạn muốn liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do nào, vui lòng gửi email đến [email protected] [email protected].

7.3  Cách thức chúng tôi giao tiếp với bạn. Nếu chúng tôi phải liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ thực hiện việc đó bằng email, SMS hoặc gửi thư trả trước sử dụng thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

8 CÁCH THC BN CÓ THSDNG NG DNG NÀY, BAO GM STHIT BBN CÓ THCHY NÓ

8.1 Đáp lại sự đồng ý tuân thủ các điều khoản này của bạn, bạn có thể:

8.1.1 tải hoặc truyền phát bản sao của Ứng Dụng này lên thiết bị của bạn và xem, sử dụng và hiển thị Ứng Dụng và Dịch Vụ trên các thiết bị như vậy chỉ để sử dụng cho các mục đích cá nhân của bạn;

8.1.2 sử dụng bất kỳ Tài Liệu nào để hỗ trợ cho quyền sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của bạn; và

8.1.3 nhận và sử dụng bất kỳ mã phần mềm bổ sung hoặc cập nhật Ứng Dụng miễn phí kết hợp với “các bản vá” và sửa lỗi khi chúng tôi có thể cung cấp đến bạn.

9 BN PHẢI ĐỦ 18 TUỔI ĐỂ CHP NHẬN CÁC ĐIỀU KHON NÀY VÀ SDNG NG DNG

9.1 Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc hơn để chấp nhận các điều khoản này và sử dụng Ứng Dụng.

10 BN KHÔNG THCHUYN NG DNG NÀY ĐẾN MT AI KHÁC

10.1 Chúng tôi đang trao quyền sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ như đã chỉ rõ ở Mục 8. Mặt khác, bạn không thể chuyển Ứng Dụng hay Dịch Vụ này đến với một người nào khác, dù là vì tiền, vì bất kỳ điều gì khác hay miễn phí. Nếu bạn bán bất kỳ thiết bị nào mà Ứng Dụng này được cài, bạn phải gỡ bỏ Ứng Dụng này khỏi thiết bị đó.

11 CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY

11.1  Chúng tôi có thể cần phải thay đổi các điều khoản này để phản ánh các thay đổi trong luật pháp hoặc các phương cách hay nhất hoặc để đáp ứng các tính năng bổ sung mà chúng tôi giới thiệu.

11.2  Chúng tôi sẽ lưu ý đến bạn trong vòng ít nhất 30 ngày về bất kỳ thay đổi nào bằng cách thông báo cho bạn về một thay đổi khi bạn khởi động Ứng Dụng ngay sau đó.

11.3  Nếu bạn không chấp nhận các thay đổi đã thông báo, ngoại trừ trường hợp các thay đổi đã thông báo đem đến một thay đổi vô cùng quan trọng, bạn có thể tiếp tục sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ theo như các điều khoản hiện hành nhưng một vài tính năng nhất định sẽ không có sẵn dành cho bạn. Nếu các thay đổi đã thông báo đem lại một thay đổi vô cùng quan trọng, bạn sẽ không được phép tiếp tục sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ này.

12 CẬP NHẬT ỨNG DỤNG VÀ CÁC THAY ĐỔI TRONG DỊCH VỤ

12.1  Chúng tôi có thể dần dần tự động cập nhật Ứng Dụng này và thay đổi Dịch Vụ để cải thiện hiệu suất, nâng cấp chức năng, phản ánh các thay đổi liên quan đến hệ điều hành hay các vấn đề an ninh liên quan đến địa chỉ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cập nhật Ứng Dụng này vì những lý do trên.

12.2  Nếu bạn chọn không cài đặt những bản cập nhật như vậy hoặc nếu bạn chọn không tham gia cập nhật tự động, bạn có thể sẽ không được tiếp tục sử dụng Ứng Dụng và các Dịch Vụ.

12.3  Ứng Dụng này sẽ luôn hoạt động với phiên bản hệ điều hành hiện tại hoặc trước đây (vì hệ điều hành có thể được cập nhật theo thời gian) và phù hợp với mô tả ứng dụng được cung cấp đến bạn ở lần đầu tiên bạn tải nó về.

13 NẾU CÓ AI ĐÓ KHÁC SỞ HỮU ĐIỆN THOI HOC THIT BMÀ BẠN ĐANG SỬ DNG

13.1 Nếu bạn tải hoặc phát Ứng Dụng này lên bất kỳ điện thoại hoặc thiết bị nào khác mà bạn không sở hữu, bạn phải được chủ sở hữu thiết bị đó cho phép trước. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm tuân thủ các điều khoản này, dù bạn có sở hữu điện thoại hoặc thiết bị đó hay không.

14 CHÚNG TÔI CÓ THTHU THP THÔNG TIN KTHUT VTHIT BCA BN

14.1 Bằng cách sử dụng Ứng Dụng này hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin kỹ thuật về thiết bị mà bạn đang sử dụng Ứng Dụng này trên đó và phần mềm, phần cứng, các thiết bị ngoại vi liên quan nhằm cải thiện các sản phẩm của chúng tôi và để cung cấp bất kỳ Dịch Vụ nào đến bạn.

15 CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG TRANG WEB KHÁC MÀ BẠN TRUY CẬP ĐẾN

15.1  Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ này có thể chứa các đường liên kết đến những trang web độc lập khác không do chúng tôi cung cấp. Những trang độc lập như vậy không chịu sự kiểm soát của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không kiểm tra cũng như chấp thuận nội dung hay các chính sách riêng tư và cookie của những liên kết đó (nếu có),

15.2  Bạn sẽ cần phải tự đưa ra phán quyết độc lập của riêng mình về việc có nên sử dụng những trang độc lập như vậy hay không, bao gồm cả việc mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp bởi các trang đó.

16 CHÚNG TÔI KHÔNG CHU TRÁCH NHIM VCÁC LOI PHÍ DLIU

16.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại phí nào phát sinh trong quá trình kết nối đến Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm phải kiểm tra các điều khoản của nhà cung cấp dữ liệu di động.

17 CÁC HẠN CHẾ GIẤY PHÉP 17.1 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ:

17.1.1  không thuê, cho thuê, cấp phép phụ, cho vay, cung cấp Ứng Dụng hay Dịch Vụ dưới bất kỳ hình thức nào, dù là toàn bộ hay một phần đến bất kỳ người nào mà không có sự đồng thuận trước bằng văn bản từ phía chúng tôi;

17.1.2  không sao chép Ứng Dụng, Tài Liệu hoặc Các Dịch Vụ, trừ khi việc đó là một phần trong quá trình sử dụng bình thường của Ứng Dụng hoặc khi cần phục vụ cho mục đích sao lưu hay an toàn vận hành;

17.1.3  không dịch thuật, hợp nhất, điều chỉnh, biến tấu, thay đổi hoặc điều chỉnh toàn bộ hay bất kỳ phần nào trong Ứng Dụng, Tài Liệu hoặc Dịch Vụ cũng như không được phép kết hợp, sáp nhập Ứng Dụng hay Dịch Vụ hay bất kỳ phần nào trong chúng với bất kỳ chương trình nào khác, trừ khi cần phải sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ trên các thiết bị được cho phép trong các điều khoản này;

17.1.4  không được bóc tách, dịch ngược, đảo ngược, phân tích kỹ thuật hay tạo ra các sản phẩm ăn theo dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng hay Dịch Vụ cũng như không được nỗ lực thực hiện bất kỳ hoạt động nào tương tự, ngoại trừ trong phạm vi mà ở đó (theo mục 50B và 296A của Đạo

Luật Bản quyền, Thiết kế và Bằng Sáng Chế năm 1988) các hành động như vậy không thể bị cấm đoán vì chúng là cần thiết để dịch ngược Ứng Dụng nhằm tiếp nhận các thông tin cần thiết giúp tạo ra một chương trình độc lập có thể được vận hành cùng với Ứng Dụng này hoặc cùng với một chương trình khác (Mục Tiêu Được Cho Phép), miễn là các thông tin bạn nhận được trong các hoạt động như vậy:

(a)  không được tiết lộ hoặc truyền đi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Cấp Phép đến bất kỳ bên thứ ba nào không cần thiết phải tiết lộ hoặc truyền đi nhằm đạt được Mục Tiêu Được Cho Phép; và

(b)  không được sử dụng để tạo ra bất kỳ phần mềm nào về bản chất tương tự với Ứng Dụng này trong cách diễn đạt;

(c)  được giữ an toàn; và

(d)  được sử dụng chỉ để phục vụ cho Mục Tiêu Được Cho Phép;

17.1.5 tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định về kiểm soát công nghệ hoặc xuất bản hiện hành áp dụng cho công nghệ được sử dụng hoặc hỗ trợ bởi Ứng dụng hoặc bất kỳ Dịch vụ nào.

18 CÁC GIỚI HẠN SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN 18.1 Bạn phải:

18.1.1  không được sử dụng Ứng Dụng này hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào theo bất kỳ hình thức bất hợp pháp nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, hoặc theo bất kỳ hình thức nào không nhất quán với các điều khoản này, hoặc thực hiện hành vi gian lận hay lừa đảo, ví dụ như tấn công hoặc chèn mã độc, virus hay các dữ liệu độc hại vào Ứng Dụng, bất kỳ Dịch Vụ hay hệ điều hành nào;

18.1.2  không được sử dụng Ứng Dụng hay bất kỳ Dịch Vụ nào dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây nguy hại cho bạn hoặc bất kỳ một cá nhân nào khác, ví dụ như trong khi lái xe hoặc trong khi đang vận hành các loại máy móc hạng nặng. Đây là danh sách không đầy đủ các hình thức sử dụng bị cấm;

18.1.3  không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng này hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào, kể cả việc gửi đi bất kỳ tài liệu nào (trong pnạm vi việc sử dụng đó không được cấp phép bởi các điều khoản này);

18.1.4  không được truyền phát bất kỳ tài liệu nào mang tính phỉ báng, xúc phạm hoặc có thể bị phản đối liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ Dịch vụ nào;

18.1.5  không được sử dụng Ứng Dụng hay bất kỳ Dịch Vụ nào theo cách thức có thể làm hỏng, vô hiệu quá, làm quá tải, làm suy yếu hoặc xâm phạm hệ thống hoặc bảo mật của chúng tôi hoặc can thiệp vào người dùng khác; và

18.1.6  không được thu thập hay tập hợp bất kỳ thông tin hay dữ liệu nào từ bất kỳ Dịch Vụ hoặc hệ thống của chúng tôi hay cố gắng giải mã bất kỳ hoạt động truyền phát nào đến hoặc đi từ hệ thống máy chủ đang khởi chạy bất kỳ Dịch Vụ nào.

19 CÁC DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC
Tải nội dung lên thông qua Ứng Dụng của chúng tôi

19.1  Bất cứ lúc nào bạn tận dụng một tính năng cho phép tải nội dung lên Ứng Dụng của chúng tôi, hoặc liên hệ với người dùng khác trong Ứng Dụng của chúng tôi dù là bằng đường liên kết video hay thử nghiệm, bạn đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được đặt ra trong các điều khoản này.

19.2  Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn đến với bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ nội dung đăng hoặc tải bởi bạn lên Ứng Dụng của chúng tôi đều vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ, hoặc quyền riêng tư của họ.

19.3  Chúng tôi có quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào bạn chia sẻ lên Ứng Dụng của chúng tôi nếu, theo ý kiến hợp lý từ chúng tôi, nội dung của bạn không tuân thủ các tiêu chuẩn được đặt ra trong các điều khoản này. Các tiêu chuẩn nội dung

19.4  Những tiêu chuẩn nội dung này được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các loại tài liệu bạn đóng góp cho Ứng Dụng của chúng tôi và đối với bất kỳ dịch vụ tương tác nào liên quan đến nó, bao gồm việc sử dụng các liên kết video.

19.5  Mỗi đóng góp cần phải chính xác (khi đóng góp đó nêu ra sự thật), được đưa ra một cách trung thực (khi đóng góp đó nêu ra các ý kiến) và tuân thủ luật hiện hành. Các đóng góp không được:

19.5.1  chứa bất kỳ nội dung nào phỉ báng bất kỳ người nào;

19.5.2  chứa bất kỳ tài liệu nào có tính tục tĩu, xúc phạm, thù ghét hoặc mang tính kích động;

19.5.3  quảng bá văn hóa phẩm đồi trụy;

19.5.4  thúc đẩy bạo lực;

19.5.5  thúc đẩy phân biệt dựa trên các yếu tố chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tàn tật, định hướng tính dục hoặc tuổi tác;

19.5.6  vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu thương mại của bất kỳ người nào khác;

19.5.7 có khả năng lừa dối bất kỳ người nào;

19.5.8  tạo ra từ việc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tín nhiệm;

19.5.9  thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;

19.5.10  mang tính đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không đáng có;

19.5.11  có khả năng quấy rối, làm khó chịu, làm xấu hổ, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác;

19.5.12  sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào, hoặc xuyên tạc danh tính hay mối liên hệ của bạn đến bất kỳ người nào;

19.5.13  tạo cảm giác rằng chúng xuất phát từ chúng tôi, nếu điều này không xảy ra;

19.5.14  ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào như là (chỉ bằng ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính; hoặc

19.5.15  chứa đựng bất kỳ quảng cáo hoặc quảng bá bất kỳ dịch vụ hoặc liên kết trang web nào đến các trang khác nếu không được chúng tôi cho phép.

19.6  Bạn phải luôn tôn trọng những người dùng Ứng Dụng khác. Nội Dung Được Tạo Ra Bởi Người Dùng

19.7  Ứng Dụng này có thể bao gồm các thông tin và tài liệu được tải lên bởi những người dùng Ứng Dụng khác, thông qua các tính năng trò chuyện của Ứng Dụng, bảng thông báo và/hoặc bất kỳ tính năng nào khác được phát triển bởi chúng tôi nhằm khuyến khích hợp tác cũng như chia sẻ trên Ứng Dụng của chúng tôi. Những thông tin và nội dung này đều chưa được chúng tôi xác minh hay phê duyệt. Các quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên Ứng Dụng của chúng tôi không nhất thiết thể hiện các quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi.

19.8  Nếu bạn muốn khiếu nại về nội dung được tải lên bởi những người dùng khác, vui lòng gửi email đến chúng tôi tại [email protected]

20 QUYN SHU TRÍ TU

20.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Ứng Dụng này, Tài Liệu và Các Dịch Vụ trên toàn thế giới đều thuộc về chúng tôi và các quyền trong Ứng Dụng và Dịch Vụ đều được cấp phép (không phải bán) cho bạn. Bạn không có quyền sở hữu trí tuệ nào trong, hoặc đối với Ứng Dụng, Tài Liệu hoặc các Dịch Vụ này ngoại trừ quyền sử dụng chúng theo các điều khoản này.

21 AN TOÀN
21.1 Như trong mục 1.2 của các điều khoản này, trách nhiệm tổ chức Alpha thuộc về hội

thánh liên quan và thẩm quyền để chạy Khóa Alpha. Mỗi hội thánh có những mục tiêu

bảo mật riêng và phải có trách nhiệm bảo về các thành viên và khách tham dự, bao gồm quyền quyết định tắt tính năng giữ ít nhất ba người trong một nhóm nhỏ và những hệ lụy liên quan. Nếu có bất cứ quan ngại nào về tính an toàn liên quan đến khóa Alpha, hãy liên lạc với hội thánh đang chịu trách nghiệm cho khóa Alpha ngay. Nếu vấn đề không được giải quyết thỏa đáng, hãy trình báo quan ngại về bảo mật cho chính quyền địa phương, ví dụ công an địa phương.

22 TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI NHỮNG MẤT MÁT VÀ THIỆT HẠI BẠN PHẢI CHỊU

22.1  Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với bạn dưới bất kỳ hình thức nào nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm đối với tử vong hoặc tổn thương cá nhân gây ra bởi tính cẩu thả của chúng tôi hoặc sơ suất từ phía nhân viên, cơ quan hoặc nhà thầu phụ hoặc là do gian lận hay do trình bày sai sự thật.

22.2  Các loại trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý khác nhau sẽ được áp dụng. Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý khác nhau sẽ được áp dụng đối với trách nhiệm pháp lý phát sinh do việc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đến bạn, bao gồm việc cung cấp các khóa học Alpha chịu sự chi phối bởi các điều khoản dịch vụ phù hợp của chúng tôi.

22.3  Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Nếu việc cung cấp Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc việc hỗ trợ Ứng Dụng hay Dịch Vụ bị hoãn lại bởi một sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi thì chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng email ngay khi có thể để thông báo cho bạn biết và chúng tôi sẽ áp dụng các bước nhằm giảm thiểu tác động của việc trì hoãn này. Miễn là chúng tôi thực hiện việc này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những chậm trễ gây ra bởi sự việc xảy ra nói trên nhưng nếu thực sự có nguy cơ xảy ra trì hoãn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chấm dứt hợp đồng với chúng tôi và nhận một khoản hoàn tiền đối với bất kỳ Dịch Vụ nào bạn đã chi trả nhưng chưa được hưởng.

22.4  Các giới hạn đối với Ứng Dụng và Dịch Vụ. Ứng Dụng này và Các Dịch Vụ được cung cấp chỉ phục vụ cho các mục đích thông tin chung. Chúng không cung cấp lời khuyên để bạn phụ thuộc vào đó. Bạn phải hỏi xin lời khuyên từ chuyên gia trước khi thực hiện hoặc kìm hãm bất kỳ hành động nào trên cơ sở thông tin nhận được từ Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Mặc dù chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý nhằm cập nhật thông tin do Ứng Dụng và Dịch Vụ cung cấp, chúng tôi sẽ không tuyên bố, bảo đảm, dù là rõ ràng hay ngụ ý, rằng các thông tin như vậy là chính xác, hoàn thiện hoặc mới nhất.

22.5  Hãy kiểm tra xem thử Ứng Dụng và Các Dịch Vụ này có phù hợp với bạn hay không. Ứng Dụng và Các Dịch Vụ này chưa từng được phát triển để đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn. Vui lòng kiểm tra xem các điều kiện và chức năng của Ứng Dụng và Các Dịch Vụ này (theo mô tả trên trang appstore và trong Tài Liệu này) có đáp ứng các yêu cầu của bạn hay không.

22.6 Nếu bạn là một người dùng theo tổ chức, các giới hạn trong trách nhiệm pháp lý sau đây sẽ được áp dụng:

22.6.1  Chúng tôi loại trừ mọi điều điều kiện, bảo đảm, tuyên bố hay các điều khoản ngụ ý khác có thể được áp dụng cho Ứng Dụng này hoặc bất kỳ nội dung nào trong nó.

22.6.2  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn vì bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù là trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm sơ suất), vi phạm nghĩa vụ do luật pháp quy định, hoặc trong các trường hợp khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(a)  việc sử dụng, hoặc không thể sử dụng Ứng Dụng này; hoặc

(b)  việc sử dụng hay phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị hoặc được truy cập bên trong Ứng Dụng.22.6.0

22.6.1 Đặc biệt, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với:

(a)  mất mát về lợi nhuận, doanh số, kinh doanh, hay doanh thu;

(b)  gián đoạn kinh doanh;

(c)  mất khoản tiết kiệm dự kiến;

(d)  mất cơ hội kinh doanh, uy tín hay danh tiếng

(e)  mất quyền sử dụng hoặc hỏng phần mềm hoặc dữ liệu cá nhân; hoặc

(f)  bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp nào dưới dạng hậu quả.

22.7 Nếu bn là một người dùng cá nhân, nhng gii hạn sau đây trong trách nhiệm

pháp lý sẽ được áp dụng:

22.7.1  Nếu chúng tôi thất bại trong việc tuân thủ các điều khoản này, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu, những điều này là hậu quả thấy trước được của việc vi phạm các điều khoản này hoặc của việc thất bại trong sử dụng kỹ năng và chăm sóc hợp lý của chúng tôi. Tổn thất hoặc mất mát thấy trước được nếu chúng rõ ràng là sẽ xảy ra, hoặc nếu tại thời điểm bạn chấp nhận các điều khoản này, cả chúng tôi và bạn đều biết rằng chúng có thể xảy ra.

22.7.2  Nếu nội dung kỹ thuật số bị lỗi mà chúng tôi đã cung cấp làm hỏng thiết bị hoặc nội dung kỹ thuật số thuộc về bạn, chúng tôi sẽ sửa chữa hư hỏng hoặc bồi thường cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà bạn có thể tránh được bằng cách làm theo lời khuyên của chúng tôi trong việc áp dụng bản cập nhật miễn phí cho bạn hoặc những thiệt hại do bạn không thực hiện đúng theo hướng dẫn cài đặt hoặc không cài đặt hệ điều hành yêu cầu mà chúng tôi tư vấn.

22.7.3 Ứng Dụng này chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng trong phạm vi gia đình và riêng tư. Nếu bạn sử dụng Ứng Dụng này cho bất kỳ mục đích buôn bán, kinh doanh hay thương mại nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn vì bất kỳ mất mát nào về lợi nhuận, mất quyền sử dụng hoặc hư hỏng phần mềm hay dữ liệu cá nhân, tổn thất trong kinh doanh, gián đoạn công việc kinh doanh, hoặc mất đi cơ hội kinh doanh.

23 CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ CỦA BẠN NẾU BẠN VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

23.1  Chúng tôi có thể chấm dứt quyền sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ đến bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản này theo hướng nghiêm trọng. Nếu những gì bạn đã làm có thể được thực hiện đúng đắn, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội hợp lý để thực hiện như vậy.

23.2  Nếu chúng tôi chấm dứt quyền sử dụng Ứng Dụng và Các Dịch Vụ:

23.2.1  Bạn phải dừng ngay mọi hoạt động được kiểm soát bởi các điều khoản này, kể cả việc sử dụng Ứng Dụng và bất kỳ Dịch Vụ nào của bạn.

23.2.2  Bạn phải xóa hoặc gỡ bỏ Ứng Dụng khỏi tất cả các thiết bị bạn đang sở hữu và ngay lập tức hủy mọi bản sao của Ứng Dụng mà bạn đang có và xác nhận với chúng tôi là bạn đã hoàn thành xong việc này.

23.2.3  Chúng tôi có thể truy cập vào các thiết bị của bạn từ xa và gỡ bỏ Ứng Dụng này khỏi các thiết bị đó, đồng thời ngừng cung cấp đến bạn khả năng truy cập vào Các Dịch Vụ này.

24 CHÚNG TÔI CÓ THCHUYN GIAO THA THUN NÀY CHO MỘT NGƯỜI KHÁC

24.1 Chúng tôi có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều khoản này đến một tổ chức khác. Chúng tôi sẽ luôn thông báo đến bạn bằng văn bản nếu điều này xảy ra và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển giao này không ảnh hưởng theo hướng bất lợi đến các quyền của bạn trong hợp đồng này.

25 BN CN PHI CÓ SỰ ĐỒNG THUN CA CHÚNG TÔI NU MUN CHUYN QUYN CA MÌNH CHO MỘT NGƯỜI KHÁC

25.1 Bạn chỉ có thể chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này đến một người khác nếu chúng tôi đồng ý bằng văn bản.

26 CÁC HN CHTRUY CẬP ĐỊA LÝ
26.1 Nhằm tuân thủ tất cả các luật kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt hiện hành của Vương

Quốc Anh và Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ giới hạn khả năng truy cập vào Ứng Dụng của 11 WKS/104154662.1

chúng tôi dựa trên vị trí địa lý. Nếu bạn hiện đang sinh sống tại một quốc gia hoặc khu vực chịu sự trừng phạt hoặc kiểm soát xuất khẩu hiện hành, bạn có thể không được truy cập vào Ứng Dụng của chúng tôi, tại thời điểm có các điều khoản này bao gồm Cuba, Iran, Triều Tiên, Syria và khu vực Crimea của Ukraine/Nga (và có thể được điều chỉnh theo thời gian bởi các cơ quan chính phủ hiện hành). Ngoài ra, bạn không thể truy cập vào Ứng Dụng của chúng tôi nếu bạn là một cá nhân đang chịu các lệnh trừng phạt của Vương Quốc Anh hoặc Hoa Kỳ. Và bằng cách truy cập vào Ứng Dụng của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn không phải chịu các lệnh trừng phạt đó của Vương Quốc Anh hay Hoa Kỳ, đồng thời bạn cũng xác nhận rằng bạn không đang sinh sống hoặc là thường trú nhân tại một quốc gia hoặc khu vực đang phải chịu lệnh trừng phạt hoặc các kiểm soát xuất khẩu hiện hành bao gồm bất kỳ các quốc gia hoặc khu vực nào được liệt kê ở trên.

27 KHÔNG CÓ QUYN CHO BÊN THBA

27.1 Thỏa thuận này không làm phát sinh bất kỳ quyền nào theo Đạo Luật Hợp Đồng 1999 (Quyền của Các Bên Thứ Ba) nhằm thực thi bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này.

28 NU TÒA ÁN PHÁT HIN MT PHN CA HỢP ĐỒNG NÀY LÀ BT HP PHÁP, TOÀN BCÁC PHN CÒN LI STIP TC CÓ HIU LC

28.1 Mỗi đoạn của các điều khoản này hoạt động một cách riêng biệt. Nếu có bất kỳ tòa án hay cơ quan thẩm quyền xác đáng nào quyết định rằng có bất kỳ phần nào trong các điều khoản này là bất hợp pháp, các đoạn còn lại sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

29 NGAY CKHI CHÚNG TÔI CHM TRTRONG VIC LÀM CHO HỢP ĐỒNG NÀY CÓ HIU LC, CHÚNG TÔI VN CÓ THLÀM CHO NÓ CÓ HIU LỰC SAU ĐÓ

29.1 Ngay cả khi chúng tôi chậm trễ trong việc làm cho hợp đồng này có hiệu lực, chúng tôi vẫn có thể làm cho nó có hiệu lực sau đó. Nếu chúng tôi không khẳng định ngay rằng bạn phải thực thi bất kỳ điều gì bắt buộc theo các điều khoản này, hoặc nếu chúng tôi chậm trễ trong việc thực hiện các bước chống lại bạn liên quan đến việc vi phạm hợp đồng của bạn, điều đó không có nghĩa là bạn có thể không phải thực thi những điều đó và điều đó sẽ không ngăn chúng tôi tiến hành các bước chống lại bạn ở một thời điểm trễ hơn trong tương lai.

30 NHỮNG ĐIỀU LUẬT NÀO ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VI HỢP ĐỒNG NÀY VÀ BN CÓ THKHI KIN HP PHÁP Ở ĐÂU

30.1 Các điều khoản này được chi phối bởi luật pháp của Anh và bạn có thể tiến hành các thủ tục khởi kiện liên quan đến các sản phẩm này tại các phiên tòa của người Anh. Nếu bạn sống ở một quốc gia khác, bạn có thể tiến hành các thủ tục tố tụng liên quan đến các sản phẩm này tại các phiên tòa ở quốc gia cư trú hoặc các phiên tòa ở Anh.