AlphaNow Quy tắc ứng xử 

Quy tắc ứng xử của Nền tảng Alpha Now cho người dẫn chương trình và người hỗ trợ. 

Tôi s 

  • Tạo một môi trường nơi những người tham gia cảm thấy được chấp nhận và tôn trọng 
  • Duy trì mức độ bảo mật đã thỏa thuận trước, trong và sau khóa học Alpha 
  • Đảm bảo rằng khách không ở trong ‘phòng’ trực tuyến mà không có người dẫn chương trình hoặc người hỗ trợ 
  • Báo cáo bất kỳ vi phạm quy tắc ứng xử này cho lãnh đạo nhà thờ của tôi, quản lý Alpha hoặc người chịu trách nhiệm bảo vệ những người dễ bị tổn thương càng sớm càng tốt 

Tôi s không… 

  • Cho phép ghi lại khóa học Alpha của tôi 
  • Phân biệt đối xử với người khác hoặc sử dụng ngôn ngữ lăng mạ, phân biệt đối xử, khiêu khích tình dục hoặc xúc phạm 
  • Chịu đựng ngôn ngữ lăng mạ, phân biệt đối xử, khiêu khích tình dục hoặc xúc phạm từ người khác 
  • Sản xuất, mua, phân phối hoặc sử dụng tài liệu khiêu dâm hoặc cực đoan về mặt tư tưởngsử dụng nền tảng Alpha now, bao gồm cả việc gửi tin nhắn khiêu dâm